Baan Solar Cell
โทร 099-289 1656

หนุนผุดธุรกิจสตาร์ตอัพพลังงาน รองรับซื้อไฟจากโซลาร์รูฟท็อป


หนุนผุดธุรกิจสตาร์ตอัพพลังงาน รองรับซื้อไฟจากโซลาร์รูฟท็อป

หนุนผุดธุรกิจสตาร์ตอัพพลังงาน รองรับซื้อไฟจากโซลาร์รูฟท็อป

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง

 

“ทิศทางนวัตกรรมพลังงานไทย”

 

ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 ที่จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปศึกษาแนวทางสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่จะทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือสตาร์ตอัพ (Startup) รองรับการเปิดรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยหรือ “โซลาร์รูฟท็อป” ภาคประชาชน โดยการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

 

“ภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP2018) จะส่งเสริมให้เกิดการเปิดตลาดการแข่งขันผลิตไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งจะเห็นชัดเจนในปี 2562 โดยแผนดังกล่าวรัฐจะเน้นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาบริหารไฟฟ้าตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรก็ตาม การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินของโซลาร์ฯภาคประชาชนจำเป็นต้องจำกัดปริมาณเพื่อความมั่นคง แต่ปริมาณที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา”

 

ที่มา https://www.thairath.co.th/content/1370977